Kopaonik

Kopaonik

Announcement: Kopaonik – Srbija

Announcement: Kopaonik – Srbija

Kopaonik Od Jošaničke banje ka jugu, put se uzdiže prema planini i Nacionalnom parku Kopaonik. Kopaonik, (2.017 m), pored Stare planine, najveći je planinski masiv centralne Srbije. Nalazi se između dolina Ibra na istoku, Jošanice na severu i gornjih tokova reka Rasine, Toplice i Laba na istoku i jugu. Najviši i turistički najprivlačniji deo Kopaonika […]